Znajdziesz tu najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Pomoc psychologiczna i psychoterapia

To spotkanie, podczas którego w bezpiecznej i spokojnej atmosferze można porozmawiać z psychologiem o aktualnych trudnościach. W trakcie konsultacji klient otrzyma szereg porad i informacji dotyczących problemu, z którym się zgłosił oraz propozycji na jego rozwiązanie.

Nie sposób wymienić je wszystkie. Do psychologa zgłaszać się można z każdą trudnością, nawet wtedy, kiedy sami do końca nie wiemy, czym ona jest. Zdarza się, że zmagamy się z emocjami, uczuciami, myślami, których sami nie rozumiemy albo nie potrafimy dostrzec ich przyczyn. Konsultacje z psychologiem pomagają lepiej zrozumieć istotę tych kłopotów.

Często jest też tak, że znajdujemy się w trudnej sytuacji i nie wiemy, jak sobie z nią poradzić. Pomoc psychologa w takich wypadkach niejednokrotnie dodaje siły, aby przezwyciężać codzienne przeciwności.

Dziecko samo nie zgłasza się do psychologa. To rodzic, zaniepokojony funkcjonowaniem dziecka (często po sugestii nauczyciela lub lekarza) poszukuje odpowiedzi, dlaczego jego dziecko zachowuje się tak a nie inaczej. Pierwsza konsultacja zazwyczaj odbywa się z samym rodzicem – w jej trakcie psycholog przeprowadza wywiad, zdobywając niezbędne informacje o dziecku, a także zapoznając się z obawami i oczekiwaniami rodzica. Podczas kolejnych spotkań (w zależności od wieku dziecka) na konsultacji dziecko pojawia się samo lub w towarzystwie rodzica. Niezależnie od charakteru spotkania, po jego zakończeniu rodzic zawsze otrzymuje informacje o przebiegu konsultacji, jej efektach i propozycjach na dalszą pomoc.

Jak sama nazwa mówi, jest to pomoc w bardzo trudnym, kryzysowym momencie, często sprawiającym wrażenie „sytuacji bez wyjścia”. Pomoc wymagana jest natychmiast, ponieważ klient znajduje się w bardzo trudnym położeniu emocjonalnym i potrzebuje szybkiego wsparcia.

To spotkania z rodzicem/rodzicami, którzy mają trudności z wychowywaniem dziecka i wymagają tzw. treningu rodzicielskiego, czyli nabycia umiejętności, które lepiej pozwolą im zrozumieć dziecko oraz nauczą się jak z nim rozmawiać, ustalać i egzekwować zasady. Efektem takich spotkań powinno być zmniejszenie częstości konfliktów w domu, a także poprawa relacji na linii dziecko-rodzice. Poradnictwo wychowawcze kierowane jest głównie do tych osób, które mają świadomość, że część nieprawidłowych relacji z dzieckiem wynika z ich niedoskonałości, które chcą wyeliminować, aby stać się lepszymi rodzicami.

To spotkania, podczas których klient uczy się podstaw funkcjonowania emocjonalnego i społecznego człowieka w różnych okolicznościach życiowych. Dowiaduje się, z czego mogą wynikać niektóre trudności oraz zdobywa umiejętności do ich przezwyciężania. Dzięki temu zmniejsza poczucie lęku i znajduje dogodne rozwiązania. „Psychoedukacja zamienia winę na odpowiedzialność, bezradność na proaktywną troskę a zaprzeczenie na świadomość”. Psychoedukacja jest często jednym z pierwszych kroków podczas konsultacji.

Psychoterapia jest procesem dłuższym i trudniejszym od konsultacji, często trwającym wiele miesięcy. To cykl spotkań z psychoterapeutą, podczas których klient poznaje przyczyny swoich trudności, stanów emocjonalnych i uczy się, jak poprawiać swoje funkcjonowanie.

To cykl spotkań psychoterapeutycznych przeznaczonych dla dwóch osób – małżeństwa lub związku partnerskiego. Dzielenie swojego życia z drugą osobą wymaga ciągłego wysiłku, umiejętności chodzenia na kompromisy, poświęcenia i zaangażowania. Po kilku latach wspólnego życia często pojawiają się problemy, które dzięki wspólnej terapii łatwiej przezwyciężyć.

Psychoterapia rodzinna kierowana jest do kilku członków rodziny. Jest zwana terapią systemową, ponieważ w jej założeniu rodzina jest systemem, którego elementy (członkowie rodziny) wzajemnie na siebie oddziałują. Z tej metody pomocy korzystają rodziny, w których pojawia się problem mający istotny wpływ zarówno na funkcjonowanie całej rodziny, jak i na pojedynczych jej członków. W spotkaniach psychoterapii rodzinnej może uczestniczyć nawet kilka osób.

To spotkania terapeutyczne dla kilku niespokrewnionych ze sobą osób, które zmagają się z podobnymi trudnościami. Terapia ma charakter wzajemnego dzielenia się zarówno swoimi kłopotami, jak i sukcesami, przy jednoczesnych oddziaływaniach psychoterapeuty prowadzącego daną grupę.

Zespół PSYCHOTESTO składa się z kompetentnych psychologów i psychoterapeutów (którzy swoje wykształcenie zdobywali na prestiżowych uniwersytetach). Cechuje nas profesjonalizm, empatia i indywidualne podejście do każdego człowieka. Posiadamy aktualną wiedzę psychologiczną, którą regularnie poszerzamy na licznych kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. A naszą najlepszą rekomendacją są zadowoleni klienci, którym pomogliśmy.

Oczywiście. Jeśli ktoś polecił Państwu konkretnego psychologa PSYCHOTESTO lub z innych powodów zależy Państwu na spotkaniu z danym specjalistą, prosimy o przekazanie tej informacji w trakcie rozmowy telefonicznej, a osoba umawiająca wizyty zaproponuje Państwu najbliższy wolny termin u wybranego przez Państwa psychologa.

Telefonicznie pod numerem tel.: 793-44-80-80. Jeśli nie odbieramy, to znaczy, że w danym momencie prowadzimy badanie lub konsultację. Prosimy o kilkadziesiąt minut cierpliwości – zawsze oddzwaniamy i wówczas umawiamy się na dogodny dla klienta termin.

Konsultacje online

Najczęściej używamy programu Skype. Po zalogowaniu prosimy wyszukać “PSYCHOTESTO konsultacje online” i wybrać przycisk “Rozmowa wideo”. Na życzenie klientów zdarzało się nam wykorzystywać inne, podobne programy, typu FaceTime czy WhatsApp Video – w tym zakresie możemy dostosować się do potrzeb klienta.

Telefonicznie pod numerem tel.: 793-44-80-80. Jeśli nie odbieramy, to znaczy, że w danym momencie prowadzimy badanie lub trwa konsultacja. Prosimy o kilkadziesiąt minut cierpliwości – zawsze oddzwaniamy i wówczas umawiamy termin dogodny dla klienta.

Wykonując przelew na nasz numer konta (41 1910 1048 2260 0004 2916 0001) w tytule prosimy napisać “Konsultacja online” oraz podać swój adres e-mailowy. W mailu poinformujemy o otrzymaniu płatności i możliwości odbycia konsultacji.

Nie później niż dwa dni przed planowanym terminem konsultacji. Jest to czas na wykonanie płatności, jej transfer pomiędzy bankami i zaksięgowanie na naszym koncie, aby mieć pewność, że przelew został wykonany.

Zespół PSYCHOTESTO składa się z kompetentnych psychologów i psychoterapeutów. Cechuje nas profesjonalizm, empatia i indywidualne podejście do każdego człowieka. Posiadamy aktualną wiedzę psychologiczną, którą regularnie poszerzamy na licznych kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. A naszą najlepszą rekomendacją są zadowoleni klienci, którym pomogliśmy.

Oczywiście. Jeśli ktoś polecił Państwu konkretnego psychologa PSYCHOTESTO lub z innych powodów zależy Państwu na spotkaniu z danym specjalistą, prosimy o przekazanie tej informacji w trakcie rozmowy telefonicznej, a osoba umawiająca wizyty zaproponuje Państwu najbliższy wolny termin u wybranego przez Państwa psychologa.

Chcę pomóc bliskiej osobie

Wykonując przelew na nasz numer konta (41 1910 1048 2260 0004 2916 0001) w tytule prosimy napisać „Wizyta” oraz podać swój adres e-mailowy. W ciągu trzech dni od zaksięgowania płatności otrzymają Państwo wiadomość mailową z kuponem w formie załącznika. Zamawiając wizytę nie muszą Państwo podawać imienia ani nazwiska osoby, której zamierzają Państwo ją podarować.

Wszystkie informację będą umieszczone na kuponie. Na konsultację należy umówić się telefonicznie (tel. 793-44-80-80), na konkretny dzień i godzinę. Koniecznie trzeba wziąć ze sobą kupon, aby psycholog wiedział, że wizyta jest już opłacona. Jeśli nie chcą Państwo drukować kuponu, to mogą Państwo go wysłać bliskiej osobie w formie elektronicznej, dzięki czemu podczas wizyty będzie można okazać go na telefonie lub innym urządzeniu.

Podarować można jedną, dwie lub trzy wizyty. Ponieważ ceny wizyt w formie kuponów są niższe od cen regularnych, ta sama osoba może skorzystać maksymalnie z trzech konsultacji w formie kuponu.

Na każdą wizytę przesyłamy osobny kupon. Zamawiając dwie wizyty otrzymają Państwo dwa kupony, zamawiając trzy wizyty otrzymają Państwo trzy kupony. Taka forma umożliwia łatwe rozliczenie – przy każdej z wizyt klient przekazuje jeden kupon.

Nie, na kuponie znajdą się informacje o przeznaczeniu kuponu, naszym adresie, sposobie umówienia się na wizytę itp.

Każda wizyta zakupiona w formie kuponu jest ważna przez trzy miesiące i można ją wykorzystać dowolnego dnia w ciągu tego czasu.

Otrzymujemy coraz więcej zamówień na tę formę pomocy – w każdym miesiącu od kilku do kilkunastu osób decyduje się na obdarowanie bliskich wizytą u psychologa. W dzisiejszych czasach ludzie są coraz bardziej świadomi, jak ważne jest zdrowie psychiczne i jeśli w ich otoczeniu znajdują się osoby, którym wsparcie psychologiczne jest potrzebne, to nie boją się im pomóc.

Być może jesteśmy jedyną osobą, która wie, że konsultacja z psychologiem jej pomoże? Być może tej osobie brakuje odwagi do zrobienia pierwszego kroku? Być może nie wie, kto i gdzie może jej pomóc? Być może nie ma pieniędzy na sfinansowanie wizyty u psychologa?

Diagnoza i orzecznictwo

W badaniach tego typu wykorzystuje się głównie narzędzia diagnostyczne w postaci testów i kwestionariuszy psychologicznych (wydawanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne), na podstawie których wnioskuje się o poszczególnych zdolnościach i cechach.

Najczęściej klient oczekuje badania psychologicznego kończącego się opinią wówczas, kiedy stara się o odszkodowanie, rentę, dofinansowanie itp. Składając dokumenty przy ubieganiu się o różne świadczenia opinia psychologiczna jest albo konieczna albo może przyczynić się do podjęcia przez zespół orzekający decyzji korzystnej dla danej osoby.

Uczestnictwo w wypadku drogowym (niezależnie, czy było się jego sprawcą czy ofiarą) może nieść za sobą szereg negatywnych konsekwencji psychologicznych. Takie osoby często mówią o lęku komunikacyjnym, obawie przed podróżowaniem i innych negatywnych skutkach zdarzenia drogowego. Zachodzi wówczas podejrzenie, że taka osoba nie powinna kierować pojazdem (otrzymuje zaświadczenie o istnieniu przeciwwskazań do kierowania). To z kolei wiązać się może z utratą możliwości dojazdu do pracy, wykonywania zawodu, zawożenia dzieci do szkoły itp. W takich sytuacjach często dochodzi się odszkodowania za negatywne następstwa wypadku drogowego od towarzystwa ubezpieczeniowego. Opinia psychologiczna może być bardzo pomocna przy otrzymaniu takiego odszkodowania.

Opinie psychologiczne bardzo często są pomocne w procesach sądowych dotyczących spraw rodzinnych, w tym m.in. przyznania opieki nad dziećmi. Oferujemy kompleksowy zakres badań, w których weryfikujemy m.in. kompetencje rodzicielskie i więzi łączące rodzica z dzieckiem, a także wydajemy opinię dotyczącą relacji łączących dane osoby. Z taką opinią – dołączoną do akt sprawy – sąd ma obowiązek się zapoznać. Prawnicy chętnie wykorzystują takie opinie przy reprezentowaniu swoich klientów.

Telefonicznie pod numerem tel.: 793-44-80-80. Jeśli nie odbieramy, to znaczy, że w danym momencie prowadzimy badanie lub konsultację. Prosimy o kilkadziesiąt minut cierpliwości – zawsze oddzwaniamy i wówczas umawiamy się na dogodny dla badanego termin.

Szkolenia dla firm

Kompetencje miękkie to zarówno umiejętności osobiste (niezbędne do efektywnego zarządzania sobą) oraz umiejętności interpersonalne (wykorzystywane w relacjach z innymi ludźmi). Związane są m.in. z komunikacją, umiejętnościami społecznymi, inteligencją emocjonalną, motywacją, asertywnością, zarządzaniem czasem, radzeniem ze stresem, kreatywnością, perswazją, rozwiązywaniem konfliktów, pracą zespołową, itp.

Szkolenia zawsze przeprowadzamy w siedzibie firmy zamawiającej szkolenie lub sali wynajętej na tę okoliczność. Osoba prowadząca szkolenie dojeżdża w miejsce wskazane przez firmę zamawiającą szkolenie, aby uczestnicy nie tracili czasu w trakcie dnia pracy.

Cena bazowa dwugodzinnego szkolenia dla grupy mniejszej niż 10 osób wynosi 600 zł brutto. Szkolenie dla grupy powyżej 10 osób to koszt 900 zł brutto.

Istnieje możliwość rozszerzenia szkolenia o konsultacje z osobą prowadzącą (dodatkowe 60 minut) – wówczas cena wynosi 800 zł brutto dla grupy mniejszej niż 10 osób i 1100 zł brutto dla grupy powyżej 10 osób.

Szkolenia całodniowe (5-godzinne) dla grupy mniejszej niż 10 osób kosztują 1000 zł, dla grupy powyżej 10 osób 1300 zł. Również przy szkoleniach całodniowych istnieje możliwość ich rozszerzenia o konsultacje z psychologiem (dodatkowe 60 minut) – wówczas cena wzrasta o 200 zł.

Szczegóły w zakładce “Cennik”.

Szkolenia prowadzone są zawsze przez osobę z wykształceniem psychologicznym (min. mgr psychologii), posiadającą dodatkową wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Mailowo (kontakt@psychotesto.pl) lub telefonicznie pod numerem tel.: 793-44-80-80. Jeśli nie odbieramy, to znaczy, że w danym momencie prowadzimy badanie lub trwa konsultacja. Zawsze oddzwaniamy w ciągu kilkudziesięciu minut.

Oczywiście, na każdą usługę możemy wystawić fakturę.

Szkolenia dla studentów/ tegorocznych absolwentów

Wysyłając swoje zgłoszenie na adres szkolenia@psychotesto.pl, podając nazwę i termin szkolenia, w którym chce się uczestniczyć oraz swoje dane (imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, numer telefonu kontaktowego).

Kiedy wyślesz swoje zgłoszenie i otrzymasz od nas potwierdzenie, że dostaliśmy Twoją wiadomość. Płatności należy dokonać na nasz numer konta (41 1910 1048 2260 0004 2916 0001) nie później niż 4 dni przed datą szkolenia, w tytule podając swoje imię i nazwisko oraz nazwę (lub jej fragment) szkolenia.

Szkolenie kosztuje 100 zł, o ile opłaci się je nie później niż tydzień przed jego terminem. W tygodniu poprzedzającym szkolenie, jego koszt (jeśli są jeszcze wolne miejsca) wynosi 120 zł.

Jeszcze się nam nie zdarzyło, że szkolenie się nie odbyło i dotyczyć to może głównie wypadków losowych. Szczegółowe informacje dotyczące każdego szkolenia wysyłamy nie później niż 3 dni przed jego terminem. W przypadku odwołania szkolenia, zwrócimy jego cały koszt w formie przelewu.

Nasze szkolenia kierujemy głównie do studentów psychologii, bo to oni w przyszłości będą psychologami i psychoterapeutami pracującymi z pacjentami. Dopuszczamy możliwość uczestnictwa w szkoleniach studentów innych kierunków, pod warunkiem, że zdobyte umiejętności będą mogli wykorzystać w późniejszej pracy (studenci medycyny, pedagogiki, innych kierunków umożliwiających rozwój w kierunku pracy psychoterapeutycznej).

Umożliwiamy uczestnictwo w szkoleniach absolwentom psychologii z zastrzeżeniem, że studia zakończyli w ostatnich dwóch latach. Oznacza to, że na obecne kursy zapisywać się mogą osoby, które prace magisterskie obroniły w 2018 i 2019 roku. Dlaczego? Tematyka szkoleń, zakres wiedzy, uczonych technik terapeutycznych itd. dostosowane są w taki sposób, aby skorzystać z nich mógł zarówno student I roku, jak również początkujący psycholog. Dla osoby doświadczonej zawodowo, chociażby z kilkuletnim stażem, poruszane zagadnienia mogłyby (i powinny!) być już znane – jej udział z perspektywy organizatora szkolenia jest bezzasadny.

Szkolenia częściowo mają charakter warsztatowy, stąd aby możliwa była praca w parach lub grupach, w kursie powinno uczestniczyć co najmniej 10 studentów. Z doświadczenia wiemy, że najlepiej prowadzi się warsztaty dla 12-16 osób i unikamy sytuacji, żeby w jednym szkoleniu brało udział więcej niż 18 uczestników. Kiedy zgłoszeń jest znacznie więcej, o uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zapisów.

Oczywiście. Każdemu uczestnikowi wystawiamy certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Tak, udział w każdym, kilkugodzinnym (6-7 godzin dydaktycznych) szkoleniu organizowanym przez PSYCHOTESTO kosztuje 100 zł. Nasza polityka jest taka, że chcemy dzielić się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami z przyszłymi psychologami i terapeutami, jednocześnie oferując szkolenia w cenie „na studencką kieszeń”.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której płatność za szkolenie zostaje dokonywana “na ostatnią chwilę” – w tygodniu poprzedzającym szkolenie. Wówczas cena jest o 20 zł wyższa i wynosi 120 zł.

Dopuszczamy taką możliwość. Zależy to od liczebności grupy, która w szkoleniu miałaby uczestniczyć i dyspozycyjności w danym dniu psychologa prowadzącego szkolenie.