Szkolenia dla psychologów i nauczycieli

Szkolenia dla psychologów Łódź – oferta kierowana do psychologów, pedagogów, nauczycieli.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom profesjonalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą, rodzinami i dorosłymi pacjentami – w tym w szczególności psychologów i nauczycieli – przygotowujemy szkolenia o charakterze warsztatowym, podczas których pokazujemy, jak w praktyce wykorzystywać książkową wiedzę, jak skutecznie rozmawiać z uczniami/podopiecznymi/pacjentami, jaki rodzaj pomocy oferować, z których technik terapeutycznych korzystać i przede wszystkim – jak robić to w sposób kompetentny i odpowiedzialny.

Szkolenia organizowane w PSYCHOTESTO prowadzone są przez praktyków – psychologów będących dodatkowo psychoterapeutami w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT), którzy opracowując dane zagadnienie, bazują na własnym doświadczeniu (również klinicznym) w pracy z drugim człowiekiem.

Do kogo adresujemy szkolenia? Do psychologów, pedagogów, nauczycieli, lekarzy, socjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, pracowników oświaty, studentów 5. roku psychologii lub innych kierunków pomocowych.

W związku trwającą pandemią COVID-19 kursy są aktualnie prowadzone wyłącznie w formie online.

Uwaga: jeśli jesteś studentem psychologii, pedagogiki lub kierunku pokrewnego zainteresowanym uczestnictwem w szkoleniu, zapraszamy do zapoznania się z ofertą w zakładce “Szkolenia dla studentów”.

Trwa przerwa wakacyjna. Tematy szkoleń zaplanowanych na kolejny rok akademicki (od października 2021 r.) zamieścimy na przełomie lipca i sierpnia 2021 r.

Kursy, które zorganizowaliśmy w roku akademickim 2020/2021:

13.06.2021 r. – ONLINE “Praca z młodzieżą z tendencjami suicydalnymi. Terapia samouszkodzeń”

25.04.2021 r. – ONLINE “Lęk uogólniony – praca z pacjentem w nurcie poznawczo-behawioralnym”

18.04.2021 r. – ONLINE “Lęk paniczny – praca z pacjentem w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej”

28.03.2021 r. – ONLINE “Metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania”

21.03.2021 r. – ONLINE “Pomoc psychologiczna osobom LGBTQIA”

14.03.2021 r. – ONLINE “Pierwsze spotkanie z pacjentem. Wywiad i ocena stanu psychicznego”

28.02.2021 r. – ONLINE “Fobie specyficzne – praca z pacjentem w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej”

27.02.2021 r. – ONLINE “Fobia społeczna – praca z pacjentem w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej”

21.02.2021 r. – ONLINE “Praca psychoterapeutyczna z pacjentem z osobowością borderline”

17.01.2021 r. – ONLINE “Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień”

10.01.2021 r. – ONLINE “Techniki poznawczo-behawioralne w pracy terapeutycznej z pacjentem dorosłym”

13.12.2020 r. – ONLINE “Diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna anoreksji”

06.12.2020 r. – ONLINE “Praca psychoterapeutyczna z dzieckiem po traumie”

22.11.2020 r. – ONLINE “Diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna bulimii i kompulsywnego objadania się”

15.11.2020 r. – ONLINE “Techniki poznawczo-behawioralne w pracy terapeutycznej z młodzieżą”

18.10.2020 r. – ONLINE “Nastolatek z obniżoną samooceną – praca w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej”

11.10.2020 r. – ONLINE “Depresja nastolatków. Diagnoza i terapia z wykorzystaniem technik poznawczo-behawioralnych”

04.10.2020 r. – ONLINE “Diagnoza intelektu i funkcji poznawczych u osób dorosłych”

03.10.2020 r. – ONLINE “Diagnoza funkcjonowania intelektualnego u dzieci”

___________________________________________________________________________________
Koszt uczestnictwa w 6/7-godzinnym szkoleniu wynosi 170 zł*

             

Szkolenia odbywają się w soboty lub niedziele i trwają zazwyczaj w godz. 10-16/17.

Każda osoba biorąca udział w kursie organizowanym przez PSYCHOTESTO otrzymuje certyfikat potwierdzający jej uczestnictwo w szkoleniu.

Szkolenia dla psychologów Łódź – dodatkowa wiedza, praktyczne umiejętności, analizy rzeczywistych przypadków, konsultacje z psychologami-praktykami – to tylko część korzyści wynikających z uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Centrum Psychologiczne PSYCHOTESTO. Do zobaczenia!

*Cena dla osób opłacających szkolenie nie później niż 7 dni przed jego terminem. Cena dla osób opłacających szkolenie w tygodniu je poprzedzającym (jeśli są jeszcze wolne miejsca) wynosi 200 zł.