Szkolenia dla studentów

Szkolenia psychologiczne Łódź – oferta kierowana do ambitnych studentów.

Studia psychologiczne wyposażają młodych magistrów w ogrom wiedzy. Niestety – głównie teoretycznej. Zdając sobie sprawę, jak ważne w pracy z klientami i pacjentami jest doświadczenie, które trudno zdobyć w akademickich ławkach, staramy się wzbogacać przyszłych psychologów o praktyczne umiejętności. Wiemy również z własnego doświadczenia, jak drogie są specjalistyczne kursy czy studia podyplomowe. Dlatego w PSYCHOTESTO organizujemy szkolenia „na studencką kieszeń”, dbając jednocześnie, aby ich uczestnicy wynieśli jak najwięcej konkretnych umiejętności.

Szkolenia organizowane w PSYCHOTESTO prowadzone są przez praktyków – psychologów będących dodatkowo psychoterapeutami w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT), którzy opracowując dane zagadnienie, bazują na własnym doświadczeniu (również klinicznym) w pracy z drugim człowiekiem.

Do kogo adresujemy szkolenia? Do osób, które w niedalekiej przyszłości chcą pomagać innym – do studentów psychologii, pedagogiki i kierunków pokrewnych, którzy jeszcze przed wejściem na rynek pracy chcą zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności.

W związku trwającą pandemią COVID-19 kursy są aktualnie prowadzone wyłącznie w formie online.

Uwaga: jeśli jesteś absolwentem zainteresowanym uczestnictwem w szkoleniu, zapraszamy do zapoznania się z ofertą w zakładce “Szkolenia dla psychologów i nauczycieli”.

Trwa przerwa wakacyjna. Tematy szkoleń zaplanowanych na kolejny rok akademicki (od października 2021 r.) zamieścimy na przełomie lipca i sierpnia 2021 r.

Kursy, które zorganizowaliśmy w roku akademickim 2020/2021:

12.06.2021 r. – ONLINE “Pierwsze spotkanie z pacjentem. Wywiad i ocena stanu psychicznego”

16.05.2021 r. – ONLINE “Zaburzenia osobowości – rozpoznanie i wstęp do pracy terapeutycznej”

15.05.2021 r. – ONLINE “Pomoc psychologiczna pacjentowi zgłaszającemu myśli samobójcze”

24.04.2021 r. – ONLINE “Pomoc psychologiczna i podstawy psychoterapii młodzieży”

17.04.2021 r. – ONLINE “Zaburzenia seksualne – wsparcie terapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym”

10.04.2021 r. – ONLINE “Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych”

27.03.2021 r. – ONLINE “Motywacja do zmiany w praktyce terapeutycznej”

20.03.2021 r. – ONLINE “Pomoc psychologiczna osobom LGBTQIA”

20.02.2021 r. – ONLINE “Praca psychoterapeutyczna z pacjentem z osobowością borderline”

23.01.2021 r. – ONLINE “Podstawy diagnozy zaburzeń seksualnych”

16.01.2021 r. – ONLINE “Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień”

09.01.2021 r. – ONLINE “Techniki poznawczo-behawioralne w pracy terapeutycznej z pacjentem dorosłym”

12.12.2020 r. – ONLINE “Diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna anoreksji”

05.12.2020 r. – ONLINE “Zaburzenia lękowe – podstawy pracy w nurcie poznawczo-behawioralnym”

21.11.2020 r. – ONLINE “Diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna bulimii i kompulsywnego objadania się”

14.11.2020 r. – ONLINE “Techniki poznawczo-behawioralne w pracy terapeutycznej z młodzieżą”

17.10.2020 r. – ONLINE “Fobia społeczna – praca z pacjentem w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej”

10.10.2020 r. – ONLINE “Depresja nastolatków. Diagnoza i terapia z wykorzystaniem technik poznawczo-behawioralnych”

04.10.2020 r. – ONLINE “Diagnoza intelektu i funkcji poznawczych u osób dorosłych”

03.10.2020 r. – ONLINE “Diagnoza funkcjonowania intelektualnego u dzieci”

___________________________________________________________________________________
Koszt uczestnictwa w 5/6-godzinnym szkoleniu wynosi 130 zł*

                      

Szkolenia odbywają się w soboty lub niedziele i trwają zazwyczaj w godz. 10-15/16.

Szkolenia psychologiczne Łódź – dodatkowa wiedza, praktyczne umiejętności, wcielanie się w rolę psychologa pod obserwacją prowadzącego, certyfikat wzbogacający CV – to tylko część korzyści wynikających z uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Centrum Psychologiczne PSYCHOTESTO. Do zobaczenia!

*Cena dla osób opłacających szkolenie nie później niż 7 dni przed jego terminem. Cena dla osób opłacających szkolenie w tygodniu je poprzedzającym (jeśli są jeszcze wolne miejsca) wynosi 150 zł.