PSYCHOTESTO to centrum świadczące kompleksowe usługi w zakresie wsparcia i pomocy psychologicznej. Zapewniamy profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną w formie konsultacji online, a także organizujemy szkolenia (zarówno dla studentów psychologii jak i profesjonalistów - psychologów, pedagogów, terapeutów - z zakresu praktycznej pomocy psychologicznej i podstaw psychoterapii). Diagnozujemy stany/zaburzenia ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem ADOS-2.

Skontaktuj się z nami!

+48 793448080
kontakt@psychotesto.pl

Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego poniżej, odpowiedź otrzymasz w ciągu kilku godzin.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Psychotesto Centrum Psychologiczne Bartosz Neska.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty, na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji w/w celów, a po tym okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty zewnętrzne, które świadczą usługi hostingowe a także podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.