20 października, 2017 In Uncategorized By kszust

Badania psychologiczne kierowców – co bada psycholog?

Psychotesty dla kierowców i nie tylko

Psychotesty dla kierowców są wykonywane od dawna. Kierowcy zawodowi od wielu lat mają obowiązek wykonywania badań psychologicznych, czyli właśnie popularnych „psychotestów”. Obecnie takim badaniom podlega coraz więcej pracowników, w tym również ci, którzy w ramach swojej pracy mają możliwość korzystania z samochodów służbowych (a przecież wcale nie są kierowcami zawodowymi). Podczas badań psychologicznych psycholog transportu koncentruje się głównie na cechach psychicznych, intelektualnych i osobowościowych. Psychotesty dla kierowców najczęściej wykonuje się co pięć lat, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Co dokładnie może badać psycholog i w jakim celu?

  1. Szybkość i dokładność spostrzegania – aby zweryfikować, w jakim tempie zachowa się kierowca w sytuacji wymagającej szybkiego spostrzegania;
  2. Widzenie przestrzenne – zwane również stereoskopowym; aby zweryfikować, czy kierowca prawidłowo postrzega położenie pojazdów względem siebie – jest to umiejętność kluczowa dla wykonywania takich manewrów jak wyprzedzenie czy omijanie;
  3. Widzenie w mroku i wrażliwość na olśnienie – aby zweryfikować, w jakim stopniu kierowca jest zdolny do prowadzenia pojazdu w nocy;
  4. Koordynacja wzrokowo-ruchowa – aby zweryfikować, czy poprawnie i z jaką płynnością kierowca zachowuje się w stosunku do spostrzeganych zmian;
  5. Czas reakcji – aby zweryfikować, jak szybko po spostrzeżeniu bodźca kierowca na niego reaguje, a także na ile szybkość reakcji jest stała;
  6. Pamięć – na przykład pamięć wzrokową, aby zweryfikować, czy i na jak długo kierowca potrafi zapamiętywać istotne w kontekście kierowania pojazdem elementy;
  7. Myślenie – aby zbadać wyobraźnię przestrzenną, myślenie logiczne, kojarzenie, a więc zdolności istotne dla kierowania pojazdem;
  8. Uwagę i koncentrację – aby zweryfikować, czy i jak dokładnie kierowca potrafi skoncentrować się na konkretnym zadaniu;
  9. Niektóre cechy osobowości i temperamentu – aby zweryfikować, czy i w jakim stopniu kierowca może stanowić zagrożenie na drodze.

Często pojawia się pytanie, czy psychotesty dla kierowców są trudne. Nie są. Dlaczego? Bo w większości badają te cechy i umiejętności, które kierowca lub operator wykorzystuje na co dzień.

Oprac. na podst.: Bąk J., Bąk-Gajda D., Psychologiczne czynniki bezpieczeństwa ruchu drogowego