21 kwietnia, 2018 In Uncategorized By bartek.neska

Diagnoza psychologiczna dziecka

Dziecko równie wymagającym klientem co dorosły

Praca z najmłodszymi klientami, czyli z dziećmi, jest dla każdego psychologa pracą równie wymagającą, jak praca z dorosłymi. Specjalista stoi przed wyzwaniem zainteresowania dziecka odkrywaniem siebie, otwarciem się na nowe doświadczenia oraz zmianą towarzyszącą terapii. Zbiór metod oraz narzędzi pomocnych podczas spotkań psychologa z dzieckiem jest obszerny, a jego zakres ciągle się powiększa. Terapia z dzieckiem ograniczona jest jedynie wyobraźnią terapeuty.

Trudności i wyzwania

Najczęściej spotykanymi trudnościami, z którymi zgłaszane są dzieci, to przede wszystkim zaburzenia lękowe, „złe zachowanie”, a także konflikty małżeńskie czy rodzinne, których świadkiem niejednokrotnie pozostaje dziecko. Diagnoza psychologiczna dziecka (a później terapia) wymaga konieczności zaangażowania w proces nie tylko małoletniego, lecz całego systemu rodzinnego oraz szkolnego. Tylko wtedy podejmowane przez psychologa interwencje mogą prowadzić do skutecznych i korzystnych zmian w funkcjonowaniu młodych klientów.

Skuteczne metody pracy z dzieckiem

Wśród sprawdzonych i efektywnych metod pracy z dziećmi wyróżnia się techniki projekcyjne, zabawowe oraz wyobrażeniowe. Ich szerokie spektrum pozwala na stosowanie ich do diagnozy i pracy na wielu obszarach, jakie tylko pojawiać się mogą w trakcie terapii. Dlatego też tak ważna jest gotowość terapeuty do kreatywności i przyjęcia pozycji dziecka. Praca z dziećmi charakteryzuje się również wieloma trudnościami. Należą do nich przede wszystkim skłonność dzieci do fantazjowania, opór i niechęć przed powrotem do doświadczeń trudnych i bolesnych. Co ważne z perspektywy psychologa – warto w trakcie rozmowy z rodzicem zadać pytanie, jaki byłby problem w rodzinie, gdyby nie było problemu dziecka. Taka analiza pozwolić może na głębszy wgląd w sytuację młodego klienta.

Szkolenia psychologiczne dla studentów psychologii

W kwietniu w PSYCHOTESTO studenci psychologii mieli okazję poznać szereg praktycznych metod pracy z młodymi pacjentami. Dodatkowo, w trakcie szkolenia z psychologiem dowiedzieli się, jak wykorzystać własny potencjał i kreatywność, aby skutecznie pracować z dziećmi.

Więcej o diagnozie dzieci: https://psychotesto.pl/uslugi/diagnoza/
Więcej o szkoleniach dla studentów: https://psychotesto.pl/uslugi/szkolenia/