29 grudnia, 2018 In Uncategorized By bartek.neska

Siła dialogu motywującego w psychoterapii

Motywacja niezbędna do zmiany

Kluczowym celem psychoterapii jest zmiana, jaka zachodzi w życiu klienta. Aby jej wszystkie fazy mogły zaistnieć w procesie terapeutycznym istotne jest wzbudzenie i podtrzymanie motywacji do jej wprowadzenia. Stąd też wywodzi się idea dialogu motywującego. Jego istotą jest praca z pacjentem nad chęcią wprowadzenia zmian w życiu. Często ten element pracy terapeutycznej jest pierwszym, od którego się zaczyna.

Techniki dialogu motywującego

Umiejętność motywowania oprócz wiedzy teoretycznej, wymaga wieloletniej pracy i praktyki. Ważne, aby umieć odróżnić ją od szantażu, wymuszania, pouczania i tłumaczenia. Opracowano różnorodne techniki pracy z klientem, które mają na celu pomoc w wywołaniu u niego chęci do wprowadzenia zmian. Zadawanie pytań w trakcie sesji terapeutycznych odnoszących się do dysonansu pacjenta między jego celami a zachowaniami, rozmowa na temat korzyści i strat oraz rozważanie możliwości zmian, to tylko niektóre z nich.

Kluczowe umiejętności

Umiejętnościami niezwykle istotnymi towarzyszącymi dialogowi motywującemu są zadawanie otwartych pytań, dowartościowywanie, odzwierciedlanie, podsumowywanie, czy udzielanie informacji. Co ważne, elementy dialogu motywującego towarzyszyć powinny przez cały proces terapeutyczny – również na końcu – aby zmianę wzmocnić i docenić. Dialog motywujący sprawia, że efektywność pracy z klientem znacznie wzrasta.

Uczymy metod dialogu motywującego w PSYCHOTESTO

Regularnie prowadzimy kursy dedykowane studentom psychologii z podstaw pracy psychoterapeutycznej. Uczestnicy jednego z listopadowych szkoleń mieli okazję dowiedzieć się, czym jest dialog motywujący, ćwiczyć jego techniki, omawiać trudności w pracy z pacjentami, których gotowość do zmian jest jeszcze niewielka oraz zapoznać się z teorią dotyczącą dialogu motywującego. Cieszymy się, że każdy z uczestników wyszedł pełen zapału do dalszej, tak niezbędnej w pracy psychoterapeutycznej, praktyki.