30 września, 2017 In Uncategorized By kszust

Młodzi kierowcy zagrożeniem dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Młodzi kierowcy z największym wskaźnikiem liczby wypadków

Ponad 70% wypadków drogowych powodują mężczyźni. Najwięcej z nich powodują ci będący w wieku 25-39 lat. W 2013 roku ta grupa wiekowa spowodowała ponad 10 000 wypadków, co stanowiło ponad 34% wszystkich tego typu zdarzeń drogowych. Niewiele mniej wypadków spowodowali młodzi kierowcy (w wieku 18-24 lata).

Sposób zachowania za kierownicą przez ludzi poniżej 24. roku życia często określa się „syndromem młodego kierowcy”. Charakteryzuje się go m.in. dużą pewnością siebie i przecenianiem własnych umiejętności, chęcią imponowania innym, brakiem doświadczenia, czy fascynacją szybką jazdą. Tę ostatnią cechę potwierdza fakt, iż w 2013 roku w blisko połowie przypadków przyczyną wypadków spowodowanych przez tę grupę wiekową było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Co ciekawe, grupa tzw. „młodych kierowców” cechuje się największym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 000 populacji.

Dużo większe ryzyko wypadku ze skutkiem śmiertelnym

Porównując statystyki wypadków drogowych dostrzec można prawidłowość, iż na szlakach komunikacyjnych ginie zdecydowanie więcej młodych uczestników ruchu drogowego, niż starszych. W statystykach dominują młodzi mężczyźni i choć nie jest łatwo określić górną granicę ryzyka, to przyjmuje się, że największe zagrożenie w ruchu drogowym stanowią kierowcy znajdujący się w przedziale wiekowym 18-24 lata.

Niebezpieczeństwo wypadku dotyczy szczególnie bardzo młodych kierowców w pierwszym roku od uzyskania prawa jazdy. Na wypadek ze skutkiem śmiertelnym są oni narażeni dwa razy bardziej niż kierowcy 24-letni i cztery razy bardziej niż kierowcy 29-letni.

Najczęstsze grzechy młodych kierowców

Podstawowymi błędami popełnianymi przez młodych kierowców jest niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu innym pojazdom, niezachowanie pomiędzy pojazdami odpowiedniej odległości, nieumiejętne wyprzedzanie, czy gwałtowne manewry. Jeśli powodują oni wypadki, to najczęściej dzieje się to w obszarze zabudowanym. Dużo zdarzeń drogowych ma miejsce przy pochmurnej, wietrznej lub deszczowej pogodzie, a więc w warunkach dalekich od potencjalnie najbezpieczniejszych.

Przytoczone dane potwierdzają, że grupa młodych kierowców poniżej 24. roku życia stanowi największe zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie oznacza to, że każdy młody kierowca jest skazany na powodowanie wypadków. Jednak mając świadomość, że w tym wieku jest się najbardziej narażonym na niebezpieczne zachowania za kierownicą, należy szczególną uwagę przywiązywać do szerzenia tej wiedzy wśród młodych ludzi.

Oprac. na podst. Kostrzewski J., Neska B., Style radzenia sobie ze stresem a interpretacja afektywna zdarzenia drogowego w grupie młodocianych kierowców, SWPS Warszawa 2017