5 października, 2017 In Uncategorized By kszust

Po co wykonujemy psychotesty?

Co jest celem psychotestów?

„Po co psychotesty?” „Dlaczego muszę robić badania psychologiczne?” „Dlaczego co jakiś czas muszę powtarzać badania psychotechniczne?” To jedne z wielu pytań pojawiających się często na forach internetowych. Celem psychotestów, czyli psychologicznych badań wybranych grup zawodowych jest zmniejszenie ryzyka niebezpiecznego zachowania. Przez niebezpieczne zachowanie rozumiemy takie, które mogłoby doprowadzić do sytuacji zagrażającej, w konsekwencji do wypadku. Czy badanie psychotechniczne wykluczy możliwość spowodowania wypadku? Oczywiście, że nie. Nie jest możliwe przewidzenie wszystkich czynników, które w danej sytuacji wspólnie zaistnieją i które będą mogły doprowadzić do zagrażającej sytuacji. Psycholog transportu podczas badań dokonuje diagnozy tych elementów funkcjonowania człowieka, które są diagnostyczne w kontekście sprawności psychicznej kierowcy, niezbędnej do prowadzenia pojazdu.

Dlaczego psychotesty trzeba powtarzać?

Dlaczego więc nie można wykonać badania psychologicznego raz w życiu, na przykład podczas kursu na prawo jazdy, tylko co kilka lat należy je powtarzać? Odpowiedź jest prosta: wraz z wiekiem w ludzkim organizmie następują zmiany (anatomiczne, biochemiczne, fizjologiczne), które mogą w niekorzystny sposób wpływać na funkcjonowanie i sprawność. Im człowiek jest starszy, tym mniejsza jest wrażliwość układu nerwowego a większa jego bezwładność. Wraz z wiekiem obniża się także sprawność zmysłów, w tym wzroku i słuchu – tak kluczowych dla bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

Co więcej, badanie psychologiczne przeprowadzone w kompetentny sposób zawiera elementy edukacji kierowcy, tak aby znał on swoją aktualną sprawność i jej znaczenie dla bezpiecznego prowadzenia pojazdu, własne możliwości psychofizyczne i cechy, które mogą mieć wpływ na sposób kierowania.

Dzięki badaniom psychologicznym wzrasta bezpieczeństwo

Okresowe badania psychologiczne są kluczowe dla profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie należy się ich bać – warto potraktować je jako lekcję, dzięki której zarówno kierowca, jak i inni użytkownicy dróg są bardziej bezpieczni. Bo podczas podróży na niczym nie zależy nam bardziej niż na bezpieczeństwie.

Czy teraz znasz już odpowiedź na pytanie „Po co psychotesty?”.

Oprac. na podst.: Bąk J., Bąk-Gajda D., Psychologiczne czynniki bezpieczeństwa ruchu drogowego