18 marca, 2018 In Uncategorized By bartek.neska

Pomoc psychologiczna w żałobie

Żałoba nie tylko po śmierci

Odejście bliskiej nam osoby zawsze jest przeżyciem trudnym i traumatycznym. Ważne jest, że odejście takie wiązać się może nie tylko ze śmiercią. Pracując z klientami przeżywającymi żałobę terapeuta pracuje często z ludźmi porzuconymi, po rozstaniach oraz z osobami, które – w różnorakim znaczeniu tego słowa – doznały straty.

Cele psychoterapeutyczne

Celem pracy z żałobą jest towarzyszenie klientowi w funkcjonalnym jej przeżywaniu i – w odpowiednim momencie – powrocie do optymalnego stanu funkcjonowania. Jest to proces trudny i bolesny, choć jednocześnie niezbędny do przejścia. W literaturze odnaleźć można wiele podziałów na etapy przeżywania żałoby. Jednak każdy z nich jasno podkreśla, że pierwszym krokiem jest zrozumienie nowo zaistniałej sytuacji i przeżycie bólu związanego ze stratą, aby na koniec można było zaakceptować nowy stan rzeczy i rozpocząć kolejny etap życia.

Rola psychoterapeuty

Tematy śmierci i przemijania to zagadnienia trudne, u każdego wywołujące odmienne reakcje emocjonalne. Dlatego też praca z każdym klientem zmagającym się ze stratą wygląda inaczej i ma inny przebieg. Rola terapeuty będzie inna w pracy z klientem, który odejścia bliskiej osoby oczekiwał od dawna, a inna z tym, którego bliska osoba zdecydowała się np. popełnić samobójstwo. Jednak wsparcie, wysłuchanie i towarzyszenie w żegnaniu się z bliskim to przy każdej stracie niezbędne i podstawowe zadania specjalisty.

Gabinet psychologa bezpieczną przystanią

Ważną funkcję w procesie zdrowienia pełni również przestrzeń umożliwiająca nazwanie i przepracowanie doświadczanych emocji i przeżyć, często nawet tych z pozoru wzajemnie wykluczających się. Przestrzeń taka okazuje się potrzebna zarówno dorosłym, jak i dzieciom przeżywającym żałobę.
Pomimo nieuchronności śmierci, zagadnienie to wydaje się być często pomijane i przemilczane.

Psychoterapeuci PSYCHOTESTO pomagają przejść przez czas żałoby.
Więcej: https://psychotesto.pl/uslugi/pomoc-psychologiczna-i-psychoterapia/