4 grudnia, 2017 In Uncategorized By bartek.neska

Psycholog dla nastolatków

Szkolenia dla studentów psychologii w PSYCHOTESTO

W październiku 2017 roku Centrum Psychologicze PSYCHOTESTO zorganizowało szkolenie pt. „Nastolatek u psychologa, czyli jak pracować z młodymi klientami”. Studenci uczestniczący w kursie zdobyli praktyczne umiejętności, które będą mogli wykorzystać po zakończeniu studiów i podjęciu pracy. Psycholog dla nastolatków jest coraz częściej wyszukiwaną frazą w Internecie, co potwierdza zapotrzebowanie na podnoszenie kwalifikacji psychologów (również tych przyszłych) w tej dziedzinie.

Wiedza, wymiana opinii, owocne konkluzje

Przyszli psychologowie mieli możliwość zapoznania się z zagrożeniami, jakie mogą napotkać na swojej drodze zawodowej decydując się na pracę z nastolatkami. Przybliżyliśmy im charakterystykę najczęstszych problemów, z którymi przychodzą do gabinetu terapeutycznego młodzi ludzie.

Dyskusje na temat współczesnych problemów wieku dorastania połączone z doświadczeniami psychologa prowadzącego szkolenie przyczyniły się do rozwoju umiejętności niezbędnych podczas prowadzenia rozmowy psychologicznej. Studenci zapoznali się z rodzajami niezbędnych interwencji terapeutycznych oraz uwarunkowaniami prawnymi pracy psychologicznej z młodzieżą.

Mniej teorii, więcej praktyki

Słuchacze z zaciekawieniem brali udział w szkoleniu, które miało charakter warsztatowy. Ćwiczenia prowadzenia rozmowy psychologicznej na forum grupy pozwoliły uczestnikom przełamać bariery i spróbować swoich sił w aranżowanych sytuacjach problemowych.

Informacje zwrotne jakie otrzymaliśmy utwierdziły nas, że taka forma pracy jest potrzebna i bardzo przydatna. W przyszłości planujemy powtórzyć szkolenie w takiej samej formie.

Liczba nastolatków doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym rośnie

Coraz większe wymagania stawiane dzisiaj młodym ludziom nie sprzyjają komfortowi psychicznemu. Zaburzenia emocjonalne, lękowe, depresyjne, odżywiania to tylko część kłopotów doświadczanych przez coraz większy odsetek młodzieży. Konieczne jest budowanie świadomości, głównie rodziców, że nie warto ignorować sygnałów wysyłanych przez ich dzieci, bo im wcześniej podejmie się psychologiczną interwencję, tym mniejsze ryzyko narastania kolejnych trudności.

Psychoterapeuci PSYCHOTESTO pracują z młodzieżą. Psycholog dla nastolatków – zapraszamy.