Psycholog Łódź – kompleksowe usługi psychologiczne w Centrum Psychologicznym Psychotesto.

Świadczymy usługi w zakresie wsparcia, pomocy psychologicznejpsychoterapii, również w coraz popularniejszej w ostatnich latach formie konsultacji online. Nasi specjaliści to psychologowie, certyfikowani psychoterapeuci w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) i seksuolodzy, którzy niosą profesjonalną pomoc.

Naszą wiedzą dzielimy się również z psychologami, pedagogami, terapeutamistudentami (psychologii i kierunków pokrewnych) organizując praktyczne szkolenia i treningi oraz profesjonalistami oferując kursy pracownicze dla firm z zakresu kompetencji miękkich.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami w zakładce “Oferta”.

Specjaliści:

Bartosz Neska – ZnanyLekarz.pl


Bartosz Neska – magister psychologii, psycholog dzieci i młodzieży

Jestem psychologiem i założycielem Centrum Psychologicznego Psychotesto. Ukończyłem studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Jestem certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych i Trenerem Zastępowania Agresji.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. Specjalizuję się w diagnozie i terapii osób ze spektrum autyzmu (międzynarodowy certyfikat diagnostyczny ADOS-2) oraz pomocy w trudnościach emocjonalnych, zaburzeniach zachowania, obniżonym nastroju, wybuchach złości, niechęci do chodzenia do szkoły, przewlekłym stresie z objawami somatycznymi. Pomagam kształtować poczucie własnej wartości u nastolatków, budować adekwatną samoocenę; uczę asertywności i niezależności przy jednoczesnym poszanowaniu norm i zasad społecznych. Prowadzę spotkania psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów, aby również w środowisku domowym móc lepiej radzić sobie ze zgłaszanymi problemami. Praca psychologiczna z dzieckiem zawsze wymaga wsparcia ze strony rodziców, dziadków, wychowawców – pomagam zaplanować zmiany w najbliższym otoczeniu dziecka, aby w jak najkrótszym czasie poprawić jego funkcjonowanie. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej przy ul. Aleksandrowskiej w Łodzi oraz na Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Czechosłowackiej w Łodzi. Stale podnoszę swoje kwalifikacje.


Beata Brewczyńska – magister psychologii, certyfikowana psychoterapeutka w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej

Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Ukończyłam również Studium Leczenia Zaburzeń Odżywiania w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania.

Na co dzień pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) z elementami terapii schematu. W relacji z pacjentem dbam o bezwarunkową akceptację zgłaszanych trudności oraz o współpracę, której celem jest wspólne przezwyciężenie problemu. Do głównych obszarów mojej pracy należą zaburzenia lękowe, depresyjne, kryzysy życiowe oraz trudności z zakresu relacji z partnerem.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. na Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej CSK UM w Łodzi, w Fundacji Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej Subvenio, a także w licznych placówkach świadczących pomoc i wsparcie psychologiczne. Pracowałam z osobami chorującymi psychicznie, z dziećmi, młodzieżą, a także z osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów, a swoją wiedzę poszerzam na różnorodnych szkoleniach i konferencjach.


Sylwia Jarosz
– magister psychologii, psychoterapeutka w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, seksuolog

Jestem psycholożką, seksuolożką w trakcie certyfikacji. Zdobyłam stopień magistra psychologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Seksuologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie uczestniczę w 4-letnim kursie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji I Edukacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, m.in. w Szpitalu im. Babińskiego w Łodzi, Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, Warsztatach Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie” w Brzezinach. Prowadzę zajęcia dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Zakładzie Psychodermatologii. Regularnie uczestniczę w konferencjach i szkoleniach zawodowych. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.


Małgorzata Kaczmarek – magister psychologii, pedagog, certyfikowana psychoterapeutka w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej

Jestem psycholożką i certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (certyfikat PTTPB nr 913). Ukończyłam psychologię, spec. kliniczna na Uniwersytecie Łódzkim oraz pedagogikę na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracuję terapeutycznie z dorosłymi i młodzieżą. Doświadczenie zdobywałam w poradniach zdrowia psychicznego i szpitalach klinicznych, m.in. w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracowałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodku Wsparcia Rodziny.

Obecnie jestem psychologiem i psychoterapeutą w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi im. J. Babińskiego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pomagam osobom, które doświadczają trudności z powodu zaburzeń nastroju, depresji, zaburzeń lękowych, snu, odżywiania i psychosomatycznych. Wspieram pacjentów w kryzysach, a także tych, którzy chcą się rozwijać lub dokonać zmiany w swoim życiu.


Katarzyna Kowalska – magister psychologii, certyfikowana psychoterapeutka w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą (w 2020 roku uzyskałam certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego wydawany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej). Przez kilka lat pracowałam na Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Aleksandrowskiej w Łodzi.

Swoje pierwsze kroki jako psychoterapeuta stawiałam w Fundacji JiM oraz w Pabianickim Centrum Psychiatrycznym, gdzie odbyłam staż kliniczny. Ukończyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie oraz liczne dodatkowe kursy i szkolenia pomagające nabrać niezbędnej wiedzy i praktyki, aby jak najbardziej efektywnie pomagać osobom potrzebującym wsparcia terapeutycznego. Staram się w sposób systematyczny podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Swoją pracę poddaję superwizji.

W swojej praktyce terapeutycznej stykam się z osobami z różnymi problemami: z zaburzeniami odżywiania, lękami, depresją, przechodzącymi przez życiowe kryzysy. Kieruję się przekonaniem, że każdy Pacjent ma w sobie zasoby i możliwości, aby zrozumieć i przezwyciężyć swoje trudności. Towarzyszenie Pacjentom w procesie życiowych zmian traktuję jako wyzwanie, do którego zawsze staram się być jak najlepiej przygotowana. Wierzę, że bliska relacja terapeutyczna i wzajemne zaufanie stanowią podstawę efektywnej terapii.

Uwaga: pracujemy również w soboty!

Dlaczego warto nam zaufać? Zespół Centrum Psychologicznego PSYCHOTESTO składa się z kompetentnych psychologów i psychoterapeutów (którzy swoje wykształcenie zdobywali na prestiżowych uniwersytetach). Cechuje nas profesjonalizm, empatia i indywidualne podejście do każdego człowieka. Posiadamy aktualną wiedzę psychologiczną, którą regularnie poszerzamy na licznych kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. Oferujemy usługi w niższych cenach niż inne pracownie psychologiczne. A naszą najlepszą rekomendacją są zadowoleni klienci, którym pomogliśmy.

 

WSPIERAJĄ NAS:

          

                                 

 

PODZIĘKOWANIA I WYRÓŻNIENIA:

              

Psycholog Łódź – zapraszamy do Centrum Psychologicznego PSYCHOTESTO!