Szkolenia dla firm

Szkolenia dla firm – poszerzanie kompetencji pracowników w oparciu o wiedzę psychologiczną.

Szkolenia dla pracowników z kompetencji miękkich (treningi interpersonalne) organizowane są w celu podniesienia ich wydajności i zwiększenia satysfakcji z pracy. Treningi przez nas oferowane mają mieć pozytywny wpływ nie tylko na wyniki w pracy, ale także na szereg czynników, które mogą wywierać na wydajność pośredni efekt, np. na wiarę we własne umiejętności i pewność siebie. Programy szkoleń skutkują zwiększeniem zysków i efektywności, ale także zmniejszają rotację pracowników i mają pozytywny wpływ na zadowolenie klientów danej firmy.

Oferowane przez nas treningi mają charakter warsztatowy, czyli uczestnicy szkolenia aktywnie biorą w nich udział, realizując poszczególne zadania (zarówno indywidualnie jak i w grupach) przygotowane przez prowadzącego po wstępie teoretycznym. Każde zagadnienie oparte jest o wiedzę psychologiczną i to właśnie na kompetencjach psychologicznych pracowników koncentruje się większość kursów.

Aktualnie oferujemy szkolenia:

                                                                         

Na życzenie klienta możemy opracować merytorycznie szkolenie z innego zakresu tematycznego.

Treningi prowadzimy w kilku wariantach: w bazowej formie trwają 3 godziny zegarowe, które można rozszerzyć o dodatkową godzinę indywidualnych konsultacji z prowadzącym psychologiem; w rozbudowanej formie trwają 5 godzin, które również można rozszerzyć o dodatkową godzinę konsultacyjną.

Istnieje możliwość opracowania krótszego/dłuższego szkolenia, w zależności od potrzeb firmy. Koszty szkoleń zostały uwzględnione w zakładce “Cennik”. Przy zakupie kilku treningów interpersonalnych ceny podlegają negocjacjom.

Szkolenia z kompetencji miękkich mają za zadanie nauczyć pracownika radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wykorzystując określone cechy osobowościowe. Poszerzają i uzupełniają ich wachlarz zachowań, technik i umiejętności w określonych obszarach.

Dlaczego warto nam zaufać? Zespół Centrum Psychologicznego PSYCHOTESTO składa się z kompetentnych psychologów i psychoterapeutów (którzy swoje wykształcenie zdobywali na prestiżowych uniwersytetach). Cechuje nas profesjonalizm, empatia i indywidualne podejście do każdego człowieka. Posiadamy aktualną wiedzę psychologiczną, którą regularnie poszerzamy na licznych kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. Oferujemy usługi w niższych cenach niż inne pracownie psychologiczne. A naszą najlepszą rekomendacją są zadowoleni klienci, którym pomogliśmy.

Szkolenia dla firm w Centrum Psychologicznym PSYCHOTESTO w Łodzi.