30 grudnia, 2019 In Uncategorized By bartek.neska

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych

Uzależnić może się każdy

W XXI wieku problem uzależnień jest coraz częstszy. Według stereotypów dotyczy on głównie osób, które żyją w tzw. marginesie społecznym. Jednak jak donoszą badania, uzależnienie to trudność, która dotyka wszystkich grup społecznych. Wobec tej choroby nie ma lepszych i gorszych. Problem uzależnień – tych behawioralnych, jak również od substancji psychoaktywnych – dotyczy młodych i starszych osób, biednych i tych lepiej sytuowanych.

Etiologia uzależnień

Nie ma jednej przyczyny występowania uzależnienia. To zaburzenie jest wynikiem czynników genetycznych, biologicznych oraz środowiskowych. Rola tych czynników może zmieniać się w ciągu życia pacjenta. Specjaliści, którzy pracują z osobami uzależnionymi muszą znać mechanizmy odpowiedzialne za powstawanie i podtrzymywanie choroby. Zrozumienie pacjenta i jego problemu pozwala na dobranie efektywnych sposobów leczenia.

Kluczowe elementy psychoterapii

W procesie leczenia niezwykle istotne jest także uwzględnienie zasobów pacjenta i rozwijanie ich. Osoby borykające się z tym zaburzeniem wymagają wsparcia. Dlatego też tak ważne jest skupienie się na interwencjach behawioralnych, a także na uwzględnieniu poznawczego aspektu w pracy z klientem. W terapii należy również pracować nad zapobieganiem nawrotom i „uzbrojeniu” pacjenta w jak najskuteczniejsze techniki radzenia sobie z głodem.

Szkolimy studentów psychologii

W ostatnich tygodniach przygotowaliśmy kurs z obszaru psychoterapii uzależnień dla studentów psychologii i kierunków pokrewnych. W czasie organizowanego przez nas szkolenia uczestnicy zapoznali się ze zjawiskami takimi jak sensytyzacja, allostaza, oraz innymi mechanizmami, z którymi mamy do czynienia w uzależnieniach. Przez większość warsztatu skupiliśmy się jednak głównie na praktyce klinicznej w pracy z pacjentami – w części warsztatowej studenci mieli okazję nauczyć się konkretnych technik z nurtu poznawczo-behawioralnego.

Więcej o szkoleniach: https://psychotesto.pl/uslugi/szkolenia/