20 sierpnia, 2017 In Uncategorized By kszust

Wpływ człowieka na bezpieczeństwo ruchu drogowego

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Bezpieczeństwo ruchu drogowego to temat dotyczący nas wszystkich. Nawet jeśli nie prowadzimy pojazdów, to w ruchu drogowym uczestniczymy jako pasażerowie lub piesi. Najważniejszy jednak pozostaje kierowca – z jednej strony występuje jako użytkownik drogi, z drugiej jako współtwórca ruchu drogowego. W systemie ruchu drogowego obejmującego trzy kluczowe elementy – człowieka, pojazd i drogę – to właśnie człowiek jest czynnikiem decydującym.

Od czego jednak zależy bezpieczne funkcjonowanie kierowcy w ruchu drogowym? W dużym stopniu od jego własności psychofizycznych. Równie istotne są także kultura jazdy, przystosowanie społeczne, umiejętności kontroli emocji, czy umiejętności radzenia sobie w złożonej sytuacji jaką bez wątpienia jest prowadzenie pojazdu w ruchu drogowym.

Zachowanie kierowcy

Co wpływa na zachowanie kierowcy? W głównej mierze jest to jego sprawność psychiczna. Składają się na nią zarówno własności psychomotoryczne jak i cechy osobowości i temperamentu, a także krótkotrwałe stany emocjonalne. Istotna jest również wiedza na temat zasad prowadzenia pojazdu, możliwości zachowania się innych użytkowników dróg, wpływu sytuacji drogowej na sposób jazdy. Także motywacja i postawy, a więc czynniki zmieniające zachowania kierowcy, są elementami istotnymi dla zachowania na drodze.

Pojęcie sprawności psychicznej jest więc dość ogólne i w skrócie oznacza wykonywanie takich czynności psychicznych, które charakteryzują się prawidłowym funkcjonowaniem procesów umysłowych, pamięci, uwagi, które jednocześnie podlegają wpływom zarówno emocji jak i motywacji.

Dbaj o kondycję psychofizyczyną

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest tym, na czym wszystkim nam zależy. Między innymi dlatego coraz szersza grupa kierowców podlega obowiązkowym badaniom psychologicznym. Nawet jeśli Ty nie jesteś zobowiązany do regularnego poddawania się tzw. psychotestom, to teraz masz świadomość, w jak dużym stopniu bezpieczeństwo na drogach jest uzależnione od Twojej kondycji psychofizycznej.

Oprac. na podst.: Bąk J., Bąk-Gajda D., Psychologiczne czynniki bezpieczeństwa ruchu drogowego