ADOS

Badanie ADOS-2

Badanie ADOS-2 – diagnoza autyzmu Łódź

ADOS-2 jest badaniem wykorzystywanym w diagnozowaniu spektrum autyzmu u dzieci, nastolatków i osób dorosłych. W zależności od wieku i poziomu rozwoju mowy osoby badanej wykorzystuje się różne warianty (tzw. moduły) tego narzędzia. Wykonanie badania ADOS-2 wymaga posługiwania się wystandaryzowanym zestawem pomocy (przedmiotów, ilustracji itp.), kierowania się ściśle zdefiniowanymi kryteriami oceny oraz posiadania wysokich kwalifikacji i kompetencji do posługiwania się tym testem.

Badanie ADOS-2 trwa około godzinę, a uzyskany wynik mówi o tym, czy w trakcie spotkania zaobserwowano cechy zaburzeń ze spektrum autyzmu czy nie (a jeśli tak – o jakim nasileniu: niskim, umiarkowanym, wysokim). Wynik uzyskany w badaniu ADOS-2 nie jest równoznaczny z diagnozą końcową, za której postawienie bądź wykluczenie odpowiada lekarz psychiatra, natomiast jest jednym z najważniejszych elementów rzetelnej diagnozy spektrum autyzmu (określanym złotym standardem diagnozy autyzmu na świecie). 

Specjalista wykonujący badanie: Bartosz Neska – magister psychologii, międzynarodowy certyfikowany diagnosta ADOS-2 z blisko 10-letnim doświadczeniem w diagnozie i terapii osób w spektrum autyzmu.

Uwaga! Realizujemy badanie ADOS-2 również w formie wizyt domowych na terenie województwa łódzkiego.

Bartosz Neska ADOS-2

Istnieją różne możliwości przeprowadzenia obserwacji ADOS-2, a koszt każdej z usług jest wyszczególniony w zakładce „Cennik”.

Dlaczego warto nam zaufać? Zespół Centrum Psychologicznego PSYCHOTESTO składa się z kompetentnych psychologów i psychoterapeutów (którzy swoje wykształcenie zdobywali na prestiżowych uniwersytetach). Cechuje nas profesjonalizm, empatia i indywidualne podejście do każdego człowieka. Posiadamy aktualną wiedzę psychologiczną, którą regularnie poszerzamy na licznych kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. Oferujemy usługi w niższych cenach niż inne pracownie psychologiczne. A naszą najlepszą rekomendacją są zadowoleni klienci, którym pomogliśmy.

ADOS-2 wizyta domowa Łódź