5 stycznia, 2018 In Uncategorized By bartek.neska

Czy psychoterapia pomaga?

Czy psychoterapia działa?

Bardzo często spotkamy się z pytaniami typu „Czy psychoterapia pomaga?”, „Czy psychoterapia działa?”, „Czy psychoterapia jest skuteczna?”. Odpowiadamy: tak.

Skuteczność psychoterapii

Badania prowadzone od kilkudziesięciu lat nad efektywnością psychoterapii pokazują, że jest skuteczną metodą leczenia. Co więcej, skala poprawy i trwałość zmian jest podobna u różnych osób niezależnie od nurtu terapeutycznego. Obecnie przyjmuje się, że efekt psychoterapii wynosi około 0,8. Co to oznacza? Że przeciętny klient po psychoterapii jest zdrowszy, niż 79% osób, która jeszcze jej nie miała. Co ciekawe, psychoterapia daje dwukrotnie mniej nawrotów choroby niż leczenie lekami, choć trwałość efektów jest zróżnicowana.

Komu psychoterapia pomaga najbardziej i skąd wiadomo, czy pomogła?

W procesie terapeutycznym bardzo wiele zależy od osoby zgłaszającej się po pomoc. Psychoterapia jest skuteczniejsza u tych klientów, którzy są na tyle refleksyjni, by móc obserwować swoje zachowanie i emocje „z boku”. Niezwykle istotna jest także prawdomówność. Nie oznacza to, że psychoterapeucie trzeba mówić o wszystkim, lecz o to, żeby go nie okłamywać. Czasem lepiej po prostu odmówić odpowiedzi na pytanie. Bardzo ważnym czynnikiem mającym znaczący wpływ na powodzenie pracy psychoterapeutycznej jest regularność spotkań i nieprzerywanie procesu. Zmiany terapeutów lub spotkania z nim co kilka tygodni nie sprawdzają się, bo za każdym razem trzeba zaczynać od nowa.

Skąd wiadomo, że psychoterapia pomogła? Wie o tym pacjent. Porównując, czy to, co mu dolegało polepszyło się, czy zmienił się sposób jego funkcjonowania (w domu, pracy, związku, etc.), czy objawy, z którymi się zgłosił, ustąpiły. Najogólniej mówiąc – czy po procesie terapeutycznym jest szczęśliwszym człowiekiem. W zdecydowanej większości tak właśnie się dzieje.

Najważniejsze w psychoterapii

Badania i analizy jednoznacznie wskazują, że najważniejszym czynnikiem leczącym w terapii jest relacja między klientem a psychoterapeutą. Tzw. „związek terapeutyczny” ma wymiar profesjonalny – psychoterapeuta używa konkretnych technik zgodnie ze swoją wiedzą, aby pomóc klientowi radzić sobie z problemami. Relacja ta ma jednak również wymiar interpersonalny i emocjonalny, a poczucie zdolności do zaufania drugiemu człowiekowi również pozytywnie koreluje z sukcesem terapii. Szukając odpowiedzi już nie na pytanie „Czy psychoterapia pomaga?”, tylko „Co poprawia jej skuteczność?”, warto powołać się na dane mówiące o tym, że sama wiara psychoterapeuty w metodę wykorzystywaną w swojej pracy jest dodatkowym elementem wpływającym na efektywność leczenia.

Wnioski

W oparciu o wyniki badań należy się spodziewać, że po zakończeniu procesu terapeutycznego klient będzie bardziej szczęśliwy. Kluczem do tego jest porozumienie pacjenta i psychoterapeuty wobec celów pracy oraz wzajemne zaangażowanie.

Oprac. na podst.:
http://psychoterapia.natemat.pl/8507,psychoterapia-jest-skuteczna-bardzo
http://opusanima.pl/czy-psychoterapia-pomaga-czyli-o-badaniach-potwierdzajacych-skutecznosc-roznych-terapii/