4 marca, 2018 In Uncategorized By bartek.neska

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe bardzo ważnym tematem

Pod koniec lutego zorganizowaliśmy szkolenie dotyczące problematyki pracy terapeutycznej z klientami z zaburzeniami lękowymi. Liczba zgłoszeń znacznie przekroczyła limit miejsc – jak się okazało, wśród przyszłych psychologów temat ten jest uznawany za bardzo ważny.  

Praca na własnych doświadczeniach istotnym elementem szkolenia

Coraz częściej do specjalistów zgłaszają się osoby z zaburzeniami lękowymi. Podczas spotkania szczegółowo omówiliśmy m.in. zaburzenie lękowe z napadami paniki, uogólniony zespół lękowy, fobię społeczną, czy zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. Dzięki licznym materiałom i ćwiczeniom praktycznym, uczestnicy szkolenia mogli poszerzyć wiedzę w tym zakresie i nauczyć się wykorzystywania i analizowania otrzymanych narzędzi terapeutycznych. Istotna okazała się również praca na własnych doświadczeniach. Pozwoliła ona na zauważenie we własnym zachowaniu, myślach czy przeżywanych emocjach czegoś, nad czym warto się pochylić. Słuchacze stwierdzili, iż możliwość pracy nad sobą była wartościowa. Szkolenie z pewnością powtórzymy w przyszłości, być może poszerzając jego tematykę o PTSD, czyli zespół stresu pourazowego.

Strach i lęk to nie to samo

Powszechnie wiadomo, że każdy z nas się czegoś boi. Niektórzy mają ku temu wyraźne podstawy, inni odczuwają niepokój w nietypowych sytuacjach czy w zetknięciu się z czymś dla innych pozornie zwyczajnym. Należy jednak pamiętać, że lęk i strach to – choć potocznie traktowane jak synonimy – różniące się od siebie określenia. Zaburzenia lękowe wymagają podjęcia przez osobę ich doświadczającej wysiłku, aby nie uniemożliwiały codziennego funkcjonowania.

Psychoterapeuci PSYCHOTESTO pomagają uporać się z lękiem.
Więcej: https://psychotesto.pl/uslugi/pomoc-psychologiczna-i-psychoterapia/